Про Журнал

“Китаєзнавчі дослідження” – журнал, що видається двічі на рік Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, спільно з ГО "Українська асоціація китаєзнавців" та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 
Key title: Kitaêznavčì doslìdžennâ (ISO 9)
Abbreviated key title: Kitaêznavčì doslìdžennâ (ISO 9)
Parallel title: Chinese studies
Виходить: 2 рази на рік
Веб-сайт журналу:: архів журналу
детальніше

Поточний номер

детальніше