1Голод, ВЮ
1Ph.D. in Economics vitagolod@gmail.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2015, 1-2:19-24
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У статті проаналізовані основні цілі та завдання міжнародних фінансових ор-
ганізацій, їхній позитивний та негативний вплив на глобальний та регіональний
економічний розвиток, наведені критичні оцінки ряду відомих економістів,
представлені ідеї щодо перспектив діяльності новоствореного Азійського банку
інфраструктурних інвестицій. Зроблено висновок, що співробітництво з міжна-
родними фінансовими організаціями буде максимально ефективним при відстою-
ванні національних інтересів у світовій економіці.

 

Ключові слова: Азійський банк інфраструктурних інвестицій, Азійський банк розвитку, валютно-кредитні відносини, міжнародні фінансові організації, МВФ, Світовий банк

Повний текст (PDF)