Антонюк, ЛЛ, Антонюк, БО, Хлистова, ОС
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2016, 1-2:49-61
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У статті досліджено теорії та стратегічні напрями забезпечення конкурентного лідерства країн в умовах глобалізації. Проаналізовано позиції Китаю на світовому ринку високих технологій порівняно з країнами – інноваційними лідерами. Визначено конкурентоспроможні сектори економіки держави в умовах розвитку Індустрії 4.0, а також пріоритетні напрями їхнього розвитку. Було досліджено еволюцію реформ розвитку високотехнологічних секторів Китаю, а також особливості функціонування його національної інноваційної системи. Окрім того, досліджено сильні та слабкі сторони високотехнологічних секторів КНР.

Ключові слова: Індустрія 4.0, інноваційна конкурентоспроможність, інноваційна політика, інноваційний розвиток, високі технології, Китай, конкурентне лідерство

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Стимулювання ІТ сектору: міжнародний досвід, податкові аспекти [Електронний ресурс] // Deloitte. 2016. – http://uba.ua/documents/events/IT/Гусейнова.pdf
 2. China Development Zones [Електронний ресурс]. 2015. – http://www.bearlogi.jp/pdf/China %20development %20zones.pdf
 3. China Monitor [Електронний ресурс] // MERICS. 2015. – http://www.merics.org/fileadmin/templates/download/china-monitor/China_M...
 4. China’s National Plan for Medium and Long-term Education Reform and Development 2010–2020.
 5. China’s robot market [Електронний ресурс] // Mizuho Bank. – https://tinyurl.com/jfrrmx9
 6. Gross domestic spending on R&D [Електронний ресурс] // OECD. 2016. – https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
 7. Hangzhou Economic & Technology Development Zone & Hangzhou High-tech Development Zone [Електронний ресурс]. – http://www.euromoneyconferences.com/downloads/Hangzhou14/Tour %201 %20- %20Hangzhou %20Development %20Zones.pdf
 8. Hangzhou High-tech Industry Development Zone [Електронний ресурс] // China knowledge. 2014. – http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province...
 9. High-technology exports ( % of manufactured exports) [Електронний ресурс] // The World Bank. 2016. – http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?locations=CN
 10. Information Science & Technology in China: A Roadmap to 2050 [Електронний ресурс] // Chinese Academy of sciences. 2015. – https://tinyurl.com/zeaclue
 11. International Federation of Robotics [Електронний ресурс]. – http://www.ifr.org/home/
 12. KPMG Report. China Outlook 2016 [Електронний ресурс] // KPMG. 2016. –https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Docume...
 13. Research and development expenditure ( % of GDP) [Електронний ресурс] // The World Bank. 2016. – http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
 14. Strategic vision and outlook of Made in China 2025 (part 1) 2015 July Edition [Електронний ресурс] // Mizuho Bank. 2015. – https://www.mizuhobank.com/service/global/cndb/economics/monthly/pdf/R51...
 15. Strategic vision and outlook of Made in China 2025 (part 2) 2015 July Edition [Електронний ресурс] // Mizuho Bank. 2015. – https://www.mizuhobank.com/service/global/cndb/economics/monthly/pdf/R51...
 16. Taxation and investment in China [Електронний ресурс] // Deloitte. 2016. – https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl...
 17. Tax investment [Електронний ресурс] // Deloitte. 2016. – https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/deloitte...
 18. The 13th Five-Year Plan – China’s transformation and integration with the world economy [Електронний ресурс] // KPMG. 2016. – https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2016/10/13fyp-opportu...
 19. The Global Innovation Index Report [Електронний ресурс] // World Intellectual Property Organization. 2017. – https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
 20. These Chinese megaprojects are transforming cities – and the way people live [Електронний ресурс] // World Economic Forum. 2016. – https://www.weforum.org/agenda/2017/05/these-chinese-megaprojects-are-tr...
 21. The People’s Republic of China tax facts and figures [Електронний ресурс] // PricewaterhouseCoopers. 2016. – http://www.pwccn.com/webmedia/doc/635671281131435071_cn_tax_facts_figure...
 22. The Swedish trade and investor council. OPPORTUNITIES IN THE CHINESEIOT MARKET [Електронний ресурс] / The Swedish trade and investor council // Business Sweden. 2016. – http://www.business-sweden.se/contentassets/12018cf5fd6f4757aa0638f7065e...
 23. Trade Competitiveness Map [Електронний ресурс] // International Trade Centre. 2015. – http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_TP_CI.aspx?RP=156&YR=20
 24. UIS Statistics [Електронний ресурс] // UNESCO. 2015. – http://data.uis.unesco.org
 25. Unesco Science Report [Електронний ресурс] // UNESCO. 2016. – http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf