1Шевченко, ОМ
1PhD, Second Secretary of the Embassy of Ukraine to the PRC htome1985@yahoo.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2018, 2:73-98
https://doi.org/10.15407/chinesest2018.02.073
Рубрика: Історія, філософія, наука та культура Китаю
Мова: українська
Анотація: 

Стаття присвячена життю українців у Шанхаї в період 1930–1940-х років. У статті ми намагаємося визначити та об’єднати в окремий список представників української громади серед усіх тих національностей, які залишили Російську імперію після революційних подій 1917 року. З цією метою здійснена спроба проаналізувати соціальну активність української громади в Шанхаї, включаючи її переміщення з північних міст Китаю на південь – на Філіппінські острови. Особливу увагу в роботі приділено персоналіям з українським походженням, які зробили вагомий внесок у розвиток архітектури, культури та стилю сучасного Шанхая. У статті також міститься поіменний перелік тих українців, які мешали в Шанхаї протягом 30–40-х роках минулого століття.

Ключові слова: громада, Китай, міграція, соціальне життя, українці, Шанхай

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Бурдиляк С. З думкою про батьківщину – українці в Шанхаї // Зовнішні справи. Київ: ДП “Політика і час”, 2014. № 2.
  2. Ван Чжичэн. Карта русской культуры в Шанхае [上海的俄国地图文化]. Шанхай, 2010.
  3. Ван Чжичэн. История русской эмиграции в Шанхае / Пер. с кит. Сяо Хуэйчжуна, Лю Юйциня, Бэй Вэньли, Л. П. Черниковой. Москва, 2008.
  4. Владыка Иоанн – объединитель. Фильм первый. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=J-KvP1eeuo8
  5. Кулеша Н. Український редактор і журналіст Іван Світ: діяльність на Далекому Сході // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2016. Вип. 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2016_6_36
  6. Мелихов Г. В. Маньчжурия далекая и близкая. Москва: Наука, 1991.
  7. Чорномаз В. А. Українці в Шанхаю (перша половина XX ст.). Київ: Знан-ня України, 2017.
  8. Шаронова В. Г. История русской эмиграции в Восточном Китае в первой половине ХХ века. Москва – Санкт-Петербург, 2015.
  9. 汪之成 著。 “上海的外国文化地图” 上海文艺出版(集团)有限公司(上海锦绣文章), 2010年.