“Китаєзнавчі дослідження” – журнал, що видається двічі на рік Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, спільно з ГО "Українська асоціація китаєзнавців" та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Журнал засновано в 2011 році. Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії та сучасного розвитку Китаю, дослідженню китайської мови та літератури, вивченню контактів Китаю з іншими країнами Азії та з Україною, історіографічні огляди та рецензії, а також інформацію про наукові конференції. В журналі публікуються статті вітчизняних і закордонних авторів, а також переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Китаю.

ISSN 2409-904X

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23663-13503ПР від 17.12.2018

Періодичність журналу становить 2 номери в рік (один номер у два квартали). Приблизний обсяг – 180–200 стор.

Мова видання: українська, російська, англійська, китайська (спрощена та традиційна графіка)

Основні рубрики нашого журналу:

  • Історія, філософія та наука Китаю

  • Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю

  • Китайська мова та література

  • Переклади китайської літератури

  • Китай та його сусіди

  • Хроніка

 

До рубрики “Хроніка” приймаються огляди наукових заходів, які мали місце як у нашій країні, так і за кордоном.

Статті можуть подавати науковці, а також аспіранти і здобувачі (більше див.: розділ “Авторам”).

Рукописи проходять анонімне рецензування. Редакція інформує автора про приймання матеріалів або про відмову в публікації.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

При передруку посилання на “Китаєзнавчі дослідження” обов’язкове.