Головний редактор:

Кіктенко Віктор Олексійович (Київ) – доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідуючий відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0078-4285

Заступники головного редактора:

Бубенок Олег Борисович (Київ) – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Члени редколегії:

Антонюк Лариса Леонтіївна – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Блудова Тетяна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7011-5645

Гальперіна Любов Павлівна – кандидат економічних наук, професор, директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2452-2853

Дергачова Вікторія Вікторівна (Київ, Україна) – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0317-8675

Кудирко Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9089-7223

Кшановський Олег Чеславович (Київ) - доктор філологічних наук, професор, Київський національний лінгвістичний університет.

Онищенко Олексій Семенович (Київ) – академік НАН України, доктор філософських наук, професор, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України.

Отрощенко Іванна Віталіївна (Київ) - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідник науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3508-7954

Примостка Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5887-7951

Рибалкін Валерій Сергійович (Київ) – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу класичного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Тарасенко Микола Олександрович (Київ) - доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу класичного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6779-2258

Хамрай Олексій Олександрович (Київ) – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу класичного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Швиданенко Олег Анатолієвич – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Яворська Галина Михайлівна - доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

Яценко Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4399-2217

Ло Цзюнь, Ph.D., професор (Пекін, КНР)

Сюй Баофен, Ph.D., професор (Пекін, КНР)

Сунь Юе (Пекін, КНР) – професор Гонконгського Китайського університету.

Хуан Чжоюе, Ph.D., професор (Пекін, КНР)